*** NOVI UPISNI ROK ***

 

 

Upis u ljetnji semestar školske 2016/2017. godine počinje 23. januara i traje do 11. februara!!

 

Nastava počinje u srijedu, 15. februara 2017. godine.

 

 

 

 

KURSEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA, KAO I MATEMATIKE, ZA SVE UZRASTE I NIVOE ZNANJA!

 

 


 

 

POSEBNI POPUSTI ZA ONE KOJI UPIŠU KURSEVE OBA JEZIKA, ILI JEDNOG OD JEZIKA I MATEMATIKE!

 

 

 

 

Drugo polugodište je u toku, kraj školske godine se bliži. Da li znate koju školu/fakultet ćete upisati? Razmišljate li o tome koji je vaš profesionalni put?
Profesionalna orijentacija daje odgovore na ova pitanja. Saznajte koje su vaše osobine, interesovanja i sposobnosti, upoznajte razna zanimanja i donesite odluku za svoju budućnost.

 

Javite se Centru za razvoj karijere i podršku u obrazovanju!

 

 

 

Dobro nam došli!

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O ŠKOLI

O ŠKOLI

 
Škola stranih jezika je organizovana prema principima za učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope.
 
Obezbjeđujemo jednake mogućnosti svim polaznicima za lični razvoj, učenje, pristup informacijama i motivišemo ih na interakciju izvan jezičkih i kulturnih granica.
 
Jezik se uči za život, a učenjem se razvija odgovornost i samostalnost. Našim polaznicima pomažemo da budu spremni da odgovore izazovima cjeloživotnog učenja.
 
Nastava u Cambridge centru je planirana i organizovana tako da odgovori opštim i specifičnim ciljevima učenja. Redovno vršimo provjeru napredovanja polaznika i kreiramo nastavni proces u skladu sa postignućem i postavljenim željenim ciljevima pojedinca i grupe.
 
Učenje je dinamičan proces i uključuje aktivno učešće svakog pojedinca od samog početka, bez obzira na predznanje. U Cambridge centru ćete naučiti kako da učite i postanete samostalni u savladavanju jezičkih vještina potrebnih za razmjenu i korištenje informacija u globalnom okruženju, dakle da postanete independent learner.
 
Uloga nastavnika u našoj školi nije da predaje jezik, nego da organizuje rad i motiviše polaznike da u paru ili grupi saznaju, otkrivaju, procjenjuju, zaključuju i aktivno koriste saznanja u prirodnoj atmosferi. Ova uloga zahtijeva stalnu interakciju između polaznika i nastavnika tako da polaznik u svakom trenutku zna koje gradivo uči, šta je cilj tog procesa, koji su očekivani ishodi, odnosno rezultati učenja i šta će moći da pročita i razumije, čuje i razumije, napiše i iskaže nakon što savlada dato gradivo, i koji vokabular će biti spreman da koristi. Time postižemo osnovni cilj nastavnog procesa koji podrazumijeva da polaznik stiče nova znanja, razvija nove vještine i zauzima nove stavove na kraju svakog obrazovnog ciklusa, što sigurno obezbjeđuje lični razvoj svakog pojedinca i podstiče ga na saradnju i pružanje podrške drugima.
 
Cambridge centar kreira okruženje u kome ćete se osjećati sigurno, u kome ćete uživati poštovanje, steći nova znanja i vještine i razviti samopouzdanje potrebno da slobodno komunicirate na stranom jeziku.
 
Naša vizija je da osnažimo naše polaznike kako bi postali aktivni građani svijeta.
 
 
 
 
 
Stručno usavršavanje
 
Važna komponenta našeg rada je stalno stručno usavršavanje nastavnika kako bi bili spremni da u nastavi koriste savremene metode i najbolje tehnike rada.
Osim radionica, seminara i individualnog stručnog usavršavanja, naši profesori svake godine učestvuju u međunarodnim konferencijama za nastavnike stranih jezika.