Kursevi na zahtjev za pojedince, institucije, firme i preduzećaProgram ovih kurseva je prilagođen potrebama polaznika i uključuje rad sa nastavnikom, samostalni rad u Self-access centru, korištenje biblioteke i Interneta.
Ovo je intenzivni program koji razvija vaše jezičke vještine u mnogim profesionalnim segmentima, uključujući marketing, finansije, prodaju, pravo. 
Mi ćemo vam pomoći da se pripremite za poslovne prezentacije, pregovore ili sastanke. 
 
Raspored rada, početak i trajanje kursa je predmet dogovora sa polaznikom ili manjom grupom polaznika.
 

Cilj kursa 

 
Cilj ovog kursa je savladavanje jezičkih vještina i vokabulara iz određene struke i razvijanje specifičnih jezičkih sposobnosti prema potrebama polaznika.
 

Sadržaj kursa:

 
  • telefoniranje na engleskom jeziku,
  •  ugovaranje sastanaka,
  •  vođenje sastanaka i pregovora,
  • poslovne prezentacije,
  • prezentacije firmi,
  • pisanje izvještaja,
  • učešće na konferencijama,
  • pismena korespondencija.
 
Mi vjerujemo da je dobra komunikacija ključ poslovnog uspjeha.