Edukacije


Danas smo već svi svjesni toga da je formalno obrazovanje osnova svakog obrazovanja, ali da se vremenom javlja potreba da se to obrazovanje nadogradi. Koncept cjeloživotnog učenja nudi nam mogućnost da se neprestano razvijamo, širimo svoje znanje i “brusimo svoje alate za rad.”

Sa ciljem da budemo podrška obrazovanju usmjerili smo se na edukaciju onih koji rade u obrazovanju bilo koje vrste.

Obrazovanje drugih veliki je posao, vaspitanje još i veći. Ako smo u poziciji da to radimo, onda smo veliki nosioci opšteg razvoja. Učitelji, nastavnici, vaspitači, treneri, roditelji, junaci su svakog doba, pa i našeg. Zato je bitno da budu svestrani i spremni na sve izazove.
A izazova u radu sa djecom i mladima je mnogo.

Zato radite na sebi i ulažite u svoj razvoj, to je jedini put uspjeha.