YLE


Cambridge English ispiti za najmlađe polaznike


Ispiti su namijenjeni polaznicima od 7 do 12 godina. Primarni cilj je motivisati djecu na daljnje učenje engleskog jezika, razvijanje samostalnosti u učenju, sticanje samopouzdanja  u komunikaciji na engleskom jeziku i navikavanje na eksterno ocjenjivanje.  

Starters je namijenjen djeci od 7 godina koji su pohađali 100 časova organizovane nastave engleskog jezika.

Movers je namijenjen djeci od 8 do 11 godina koji su pohađali najmanje 175 časova organizovane nastave engleskog jezika.

Flyers je namijenjen djeci od 9 do 12 godina koji su pohađali najmanje 250 časova organizovane nastave engleskog jezika.


Za više informacija o ispitima za najmlađe posjetite 
www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english