Online kursevi 
Touchstone Second Edition (nivoi A1-B1)
 

Touchstone, zajedno sa Viewpoint, je program za učenje engleskog jezika koji se sastoji od 6 nivoa, a zasnovan je na istraživanju Cambridge English korpusa. On predstavlja prirodni jezik u autentičnim kontekstima, i stavlja naglasak na razvijanje strategija za konverzaciju, tako da učenici mogu da govore tečno i sa velikim samopouzdanjem.

Online kurs je pažljivo strukturiran kako bi postepeno razvio jezičke sposobnosti i omogućio učenicima da rade svojim tempom.

Bogato online okruženje, koje vas u potpunosti vodi u svijet engleskog jezika, pruža kompletne instrukcije i vježbe koje će vas motivisati za učenje.

Touchstone Online Course Second edition je dostupan na Cambridge Learning Management System (CLMS) platformi od septembra 2015. godine. 


Viewpoint (nivoi B2-C1)
 

Viewpoint je program za učenje engleskog jezika za odrasle osobe koji učenike vodi od višeg srednjeg do naprednog nivoa znanja (B2-C1). Jednostavan za učenje, Viewpoint je prepun novih i uzbudljivih ideja i nudi jedan novi pristup učenju engleskog jezika. 

Set udžbenika za ovaj kurs sastoji se od štampane knjige i online radne sveske. Knjiga se obrađuje zajedno sa profesorom u jednom profesionalnom virtualnom okruženju za učenje, dok učenici sami prelaze lekcije iz radne sveske. Zadatak profesora je da redovno prati napredak koji učenici ostvaruju sa online radnom sveskom, i da shodno tome pronalazi dodatne materijale za prevazilaženje onih oblasti u kojima učenici pokazuju slabije znanje i razumijevanje. 


Online kursevi na zahtjev pojedinaca i kompanija
 

Cambridge centar može organizovati bilo koji kurs opšteg, poslovnog ili engleskog jezika za specifične namjene, na zahtjev pojedinaca ili kompanija. Ovi kursevi se u cjelosti izvode online, pri čemu se od klijenata očekuje da imaju knjigu i radnu svesku za dogovoreni program, i da u zakazano vrijeme budu prisutni u virtualnoj učionici u kojoj se izvodi nastava. 
Cijena ovih kurseva zavisi od broja učenika u grupi, pri čemu je maksimalan broj učenika na jednom kursu 10.