Centar za razvoj karijere


Centar za razvoj karijere i podršku u obrazovanju osnovan je 2016. godine i to kao odgovor na različite obrazovne potrebe.

Naša misija je da ohrabrimo pojedinca da se aktivno bavi sobom i svojim profesionalnim razvojem. Živimo u vrijeme kada se promjene jako brzo dešavaju, a pojedinac je prosto prinuđen da ih prati. U tom procesu koji se dešava, pojedinac je u znatno boljoj poziciji kada je u stanju da date promjene iskoristi za svoj napredak.

Zato je bitno da na vrijeme razmišljamo o svojoj karijeri, kako bismo mogli da odgovorimo na sve promjene koje se stavljaju pred nas.

 

Šta je to karijera?

Ranije se smatralo da karijera počinje prvim poslom, a završava se odlaskom u penziju. Uspješnim i poslovnim ljudima smatrali su se samo oni koji su bili zaposleni u prestižnim organizacijama ili institucijama, na visokim pozicijama i sa “dobrim” platama.
Danas se shvatanje karijere u znatnoj mjeri promijenilo. Karijera je danas dinamičnija i ne obuhvata samo posao i novac, već i učenje, porodicu i slobodno vrijeme. Obuhvata sve aktivnosti, školovanje, kurseve, obuke, volonterske aktivnosti, prakse i hobije, a uspjeh je sve ono što osobi pruža ličnu i profesionalnu satisfakciju.
Prema tome karijeru imaju svi koji su zadovoljni sobom, svojim poslom i životom. Zašto ne bi i ti bio jedan od njih?

 

Prođite sa nama kroz bitne odrednice karijernog razvoja, a to su:

- profesionalna orijentacija,
- edukacije kao vid stalnog usavršavanja i razmjene iskustava.