Specijalizovani kursevi njemačkog jezikaAko želite da naučite njemački jezik brzo i savladate vještine komuniciranja za neku specifičnu namjenu, mi vam nudimo specijalizovane kurseve za različite oblasti.

 
Program ovih kurseva je prilagođen potrebama polaznika i uključuje rad sa nastavnikom, samostalni rad, korištenje biblioteke i Interneta.
Ovo je intenzivni program koji razvija vaše jezičke vještine u mnogim profesionalnim segmentima, uključujući marketing, finansije, prodaju, pravo. 
 
Mi ćemo vam pomoći da se pripremite za poslovne prezentacije, pregovore ili sastanke. 
 
Raspored rada, početak i trajanje kursa je predmet dogovora sa polaznikom ili manjom grupom polaznika.
 

Cilj kursa 

 
Cilj ovog kursa je savladavanje jezičkih vještina i vokabulara iz određene struke i razvijanje specifičnih jezičkih sposobnosti prema potrebama polaznika.
 
Sadržaj kursa:
 
  • telefoniranje na njemačkom jeziku,
  • ugovaranje sastanaka,
  • vođenje sastanaka i pregovora,
  • poslovne prezentacije,
  • prezentacije firmi,
  • pisanje izvještaja,
  • učešće na konferencijama,
  • pismena korespondencija.
 
Mi vjerujemo da je dobra komunikacija ključ za uspjeh u svakom poslu.