FCE for Schools


Cambridge English: First (FCE) for Schools je kvalifikacija koja pokazuje da učenik može da koristi jezičke vještine za komunikaciju na engleskom govornom području.

Ovaj ispit je i odlična priprema za ispit na višem nivou, odnosno ispit na naprednom nivou (CAE). 

Za više informacija o ovom ispitu posjetite 
www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools